Asbestattest

Het asbestattest

Een asbestattest (ofwel asbestinventarisatieattest) wordt opgemaakt na asbestinventarisatie van een gebouw door een gecertificeerde asbestdeskundige. VEKMO beschikt over een team van ervaren deskundigen gecertificeerd voor de opmaak van een asbestinventaris.

In de asbestinventaris staat ondermeer beschreven welke materialen of gebouwonderdelen asbest bevatten, waar deze materialen zich bevinden in het gebouw, wat de staat is van het asbest en hoe het asbest veilig kan worden beheerd of verwijderd. Deze informatie is belangrijk voor toekomstige kopers van een gebouw om een idee te hebben in welke mate dit gebouw “asbestveilig” is. Daarom dient bij wet een asbestinventaris beschikbaar te zijn en overgemaakt te zijn aan kandidaat kopers van een gebouw alvorens kan worden overgegaan tot ondertekening van een compromis of notariële akte.

Wanneer van toepassing?

Vanaf 23 november 2022 heeft u een geldig asbestattest nodig bij verkoop van een gebouw (of een deel van een gebouw) indien u eigenaar bent van het gebouw dat is opgericht voor 2001 en u dit gebouw wenst te verkopen.

De Vlaamse overheid heeft als doelstelling om tegen 2040 Vlaanderen asbestveilig te maken. Vanuit die doelstelling zal het tegen 2032 verplicht zijn voor elke woning (gebouwd voor 2001) om te beschikken over een asbestattest, ook indien de woning niet zal worden verkocht.

Om ook toekomstige huurders van wooneenheden te beschermen tegen blootstellingsrisico’s aan asbest, werkt de overheid momenteel ook aan een wetgevend kader. Vanaf 1 mei 2025 zal het verplicht zijn om voor de gemeenschappelijke delen van panden die onder het stelsel van gedwongen mede-eigendom vallen een asbestattest te hebben.

Onze werkwijze

VEKMO ondersteunt u met de opmaak van een asbestattest doorheen het ganse traject.

Geheel vrijblijvend bezorgen we u in eerste instantie een offerte voor de opmaak van een asbestinventaris voor het betreffende gebouw, waarin het proces in verder detail beschreven staat alsook de specifieke projectvoorwaarden.

Na ontvangst van de bestelling neemt de asbestdeskundige met u contact op.

Wilt u een offerte op maat?

Beschikbare
technische info

In eerste instantie wordt alle beschikbare technische info verzameld over de plannen, de opbouw en de historiek van het gebouw.

Plaatsbezoek door
expert

In onderlinge afspraak wordt meteen een datum afgesproken voor een plaatsbezoek door een van onze expert asbestdeskundigen.

Visuele waarneming en staalname

Onze deskundigen werken volgens de vastgelegde protocollen en identificeren asbesthoudende toepassingen in het gebouw op basis van visuele waarnemingen en staalname van asbestverdachte materialen.

Niet-destructieve asbestinventarisatie

Deze staalname gebeurt enkel van oppervlakkige en direct waarneembare materialen, zonder dat er significante beschadigingen aan de woning dienen te worden aangebracht. Dit type inventarisatie wordt bijgevolg een niet-destructieve asbestinventarisatie genoemd.

Laboratorium
analyse

De stalen worden opgestuurd naar een geaccrediteerd laboratorium voor analyse naar asbesthoudende vezels. Op basis van het analysecertificaat van het labo wordt al dan niet bevestigd of het verdachte materiaal asbestvezels bevat.

Asbestattest
OVAM

De bevindingen uit visuele waarneming en analyse na staalname van materialen worden door onze deskundige gerapporteerd aan de OVAM. Aansluitend wordt door de OVAM een asbestattest afgeleverd dat zal worden overgemaakt via VEKMO aan de klant.

Veilig renoveren of slopen van een gebouw

Wenst u over te gaan tot de sloop van een gebouw? Of bent u van plan een grondige renovatie uit te voeren? Dan is het belangrijk om asbest ook op niet zichtbare plaatsen op te sporen die mogelijks worden afgebroken en waarbij asbestvezels zouden kunnen vrijkomen. Bij VEKMO kunt u ook terecht voor opmaak van een destructieve asbestinventaris. Hierbij wordt verder onderzoek en inspectie uitgevoerd naar eventuele asbesthoudende toepassingen in verborgen en ingesloten elementen van uw gebouw. Onze bouw- en veiligheidsdeskundigen kunnen u eveneens bijstaan bij de opmaak van een sloopopvolgingsplan, bouwcoördinatie, veiligheidscoördinatie, …

Wilt u een offerte op maat?